Hoe het begon

Terroristische dreigingen in Ulrum

Soms valt opeens het kwartje; dan zie je het vanuit een ander perspectief!

Ik las recentelijk een stuk over de Afscheiding onder Hendrik de Cock, u allen wel bekend. En ik hoorde op de radio het spotje “In Nederland werken meer dan 200.000 professionals samen tegen terrorisme”. Ik las dat mensen van heinde en ver kwamen, te voet, per rijtuig, per schuit, zelfs uit Friesland en Drenthe. Meer dan 100 wagens en rijtuigen die een plaatsje zochten in Ulrum, mensen die er een reis van 10 uren te voet voor over hadden om dominee De Cock te horen preken. Ik las van onrust in het dorp nadat De Cock werd geschorst, dat hem de preekstoel door de veldwachter werd geweigerd maar ook dat kerkgangers verhinderden dat de vervangend predikant de preekstoel zou bereiken. Van geruchten die de ronde deden dat men de zondag erna met de ringpredikant 40 Zoutkamper schippersgezellen, met handspaken gewapend, zouden meekomen. En andere beweringen dat die hulp weinig zou baten want uit Friesland, uit het Westerkwartier, uit het Groningerland tot Delfzijl toe, zouden zoveel mensen opkomen om dominee De Cock op de preekstoel te helpen, dat dit niet te beletten zou zijn. En ik las van de meer dan 100 soldaten die ingekwartierd werden bij de Ulrumer burgerij, bij dominee De Cock zelfs 12 man.

En ik dacht; wat een impact moet dat hebben gehad op de bevolking toen. En met het spotje “In Nederland werken meer dan 200.000 professionals samen tegen terrorisme” nog in mijn achterhoofd vroeg ik mij af: zou de regering anno 2008, de tijd van dreigende terroristische aanslagen, zelfs maar overwegen om in elke woning een militair onder te brengen om de orde te handhaven?!?

En toch gebeurde dat in ons eigen Ulrum !!!     Jaap Tuma.

Ulrum 1834

Op 13 oktober 2009 is het exact 175 jaar geleden dat de Afscheiding plaats vond te Ulrum. Onderstaand werkgroepje heeft inmiddels onderling gebrainstormd of en hoe we daaraan aandacht zou kunnen besteden in de vorm van een evenement. Op 20 mei zullen we met DBU en adviesgroep van gedachten wisselen. Wij zijn van mening dat een accent dan niet moet liggen op de kerkelijke aspecten maar op het historische feit van hetgeen zich in Ulrum 175 jaar geleden afspeelde. Dus niet een “viering” van de Afscheiding en ook geen inhoudelijke mening over het wel of niet goed hiervan. We willen de kerk(en) in het midden van het dorp laten.

Wat ons betreft zou een indruk moeten worden gegeven van de boven aangegeven impact op de bevolking, dus gewoon “een dag uit 1834” binnen het decor van de sfeer en onderlinge verhoudingen en spanningen die er toen speelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *