Brainstormresultaten

In de vorige Ollerommer schreven we u dat wellicht een evenement voor Ulrum zou kunnen worden georganiseerd omtrent het dagelijkse leven van 1834, het jaar waarin de Afscheiding plaats vond.

Uit het overleg met de DBU adviesgroep op 20 mei bleek dat het idee ook daar gedragen wordt. Zoals eerder gemeld is het nadrukkelijk niet onze bedoeling in te gaan op de inhoudelijke geloofsbelevingen van toen en nu. Natuurlijk is het wel van belang de geschiedenis te kennen van hetgeen zich omtrent De Cock afspeelde.

We zijn tot vele ideeën gekomen. Zoals het halen van een snik en rijtuigen naar het dorp, oude ambachten, boerenwagens en materialen, mensen in klederdracht etc. Gedacht wordt ook aan het opvoeren van een toneelstuk over het leven in 1834, het verhaal van een arbeidersknecht en boerendochter die wel wat voor elkaar voelen, maar door de toen geldende rangen en standen, wel nooit bij elkaar zouden komen. Verder kan een door de VVV ooit gemaakte regioroute rond De Cock worden aangepast tot wandelroute binnen Ulrum. Dat zou dan ook onder begeleiding kunnen gaan van een gids. De begraafplaats aan Snakkeburen [waar M.D. Teenstra begraven ligt, een fel tegenstander van ds. De Cock] en het Asingapark [het geslacht Asinga had een nauwe band met de NH-kerk] kunnen dan onderdeel uitmaken van de route. Er zouden orgel- en andere concerten kunnen worden gehouden in de kerken. Een museum met feiten rond dominee De Cock en de afscheiding. Wellicht exposities binnen de kerken omtrent hun visie op de afscheiding. Verder is gedacht aan een mini-symposium over vaderlandse en lokale geschiedenis en andere achtergronden welke ten tijde van de afscheiding speelden.

En  tenslotte maar niet ten minste wordt gedacht aan allegorische optochten:  Vanuit Zoutkamp en Vierhuizen komen tegenstanders van De Cock met hun dominee Du Cloux. Vanuit Leens komen boeren, burgers en buitenlui met hun ds. Smit en meester Beukema. Inwoners van Niekerk komen per snik aan met hun ds. V.d. Helm. Aanhangers van De Cock die per koets komen vanuit Friesland en andere streken. Allen treffen zich uiteindelijk rond de NH-kerk, waar zich al vele voor- en tegenstanders bevinden en uiteraard Ds. De Cock zelf.

Na tromgeroffel jagen militairen te voet en paard iedereen (inclusief publiek) naar dit terrein rond de kerk. Daar wordt de proclamatie voorgelezen van het verbod op samenscholingen van meer dan 20 personen en worden soldaten ingekwartierd bij de bevolking. 

U ziet het; ideeën genoeg!. Of dit alles en hoe dit gerealiseerd wordt is nog een hele kluif. Van de organisatoren van ‘De slag om Zoutkamp’ hebben we vernomen dat zij zo’n vijf jaar voorbereidingswerk nodig hadden.

Maar het hoeft natuurlijk ook niet direct zo groots; het evenement zou ook jaarlijks kunnen groeien.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *