Home

Bekijk de nieuwste columns op de rubriek Verhalen

 

Meer dan 100 soldaten moesten in het Noord-Groningse plaatsje Ulrum worden ingezet wegens een ruzie binnen de kerk.

Het was het gevolg van de Afscheiding, waarbij een deel van de Hervormden onder leiding van dominee Hendrik de Cock zich afsplitsten en daarmee de Gereformeerde Kerk vormden.

Ongeveer een half jaar bleven de soldaten, aan wie niet alleen onderdak maar ook maaltijden moesten worden geboden.  Een zware maatregel voor het toen ongeveer 950 inwoners tellend dorp, temeer ook omdat de “hereboeren” niet al te royaal waren met de beloning van hun arbeiders.

We schrijven het jaar 1834.

Nu bijna 200 jaar later laat de stichting Ulrum 1834 dat jaar van de “Spanningen en Conflicten” herleven. Allereerst door middel van informatie op deze site over het leven van alledag in die periode. Verder is een wandelroute opgesteld door het dorp langs plekken waarbij een link is te leggen met het Ulrum van 1834.

En periodiek zal een evenement worden georganiseerd waarbij één en ander tot leven komt. Oude rijtuigen, trekschuiten (snik), een historische markt van oude ambachten, oude kinderspelen, soldaten, straattheater en vele figuranten zullen het decor vormen van het Ulrum van ruim 175 jaar geleden.

Over ons

Het doel van de stichting is om middels deze historische gebeurtenis Ulrum op de toeristische kaart te zetten. En wel aan de hand van de drie elementen: 

  1. Deze website waarop u continue informatie over het verhaal van Ulrum kunt vinden.
  2. Een wandelroute die u kunt lopen wanneer u het dorp bezoekt. 
  3. Grote en kleine evenementen die u kunt bezoeken waarin het leven van 1834 wordt nagebootst. 

We verwelkomen u graag in het Ulrum van nu met een blik naar het Ulrum van toen.