expositie en boekpresentatie

Expositie 5 mei – 1 juli

In het groene kruis gebouw aan de Leerweg op de hoek bij Neptunus is in de periode van 5 mei tot en met 1 juli 2023 de expositie over Marten Douwes Teenstra.  Precies op deze locatie stond het huis waar hij in 1834 kwam wonen. Hij noemde het Noord-Indië.

Centraal bij de expo staat vooral Marten zijn rol als strijder tegen de slavernij.

Ontdek in de tentoonstellingwaarom Teenstra naar de koloniën vertrok, wat hij daar tegenkwam, waarom hij zich er tegen verzette en wat de gevolgen voor hem waren. Want geliefd maakte hij zich niet bij de plaatselijke (koloniale) en Nederlandse gezaghebbenden.

Boek

Bij de voorbereidingen van de expositie werd al snel duidelijk dat er heel veel over Marten Douwes Teenstra te vertellen is. Het idee ontstond om naast de expositie ook een boek te maken. Daarin is niet alleen zijn strijd tegen de slavernij opgenomen, maar ook de andere zaken die hem bezig hielden.

Landbouw, dieren, ontdekkingen,  uitvindingen, gezondheid, natuur-, sterren-, wis-, schei- en andere -kundes; het interesseerde hem allemaal.   Tegen bijgeloof, hypocrisie, ambtenaren en de Cocksianen heeft hij zijn levenlang gestreden. Dat dus naast zijn strijd tegen de slavernij.

De titel van het boek en van de expositie verwijzen naar een citaat van Teenstra en zijn vasthoudendheid. “En toch zal ik het boekske uitbrengen” was zijn antwoord, nadat het gouvernement hem dreigde dat het openbaar maken van de executie van de veroordeelde slaafgemaakten Cojo, Mentor en Present niet zonder gevolgen zou zijn.

Drie zalen

Verdeeld over 3 zalen maakt u eerst kennis met Marten Douwes en zijn voorgeslacht van eveneens spraakmakende Teenstras. Ook in het kort Marten zijn leven en zijn werken/boeken.

In de tweede zaal leest en ziet u de reizen van Marten Douwes naar Zuid Afrika, Java en Suriname, zijn kennismaking daar met de slavernij en zijn verzet ertegen. En de gevolgen die hij ondervond naar aanleiding van zijn verzet. 

In de derde zaal wordt aandacht gegeven aan hoe we nu kijken naar het slavernijverleden. 

Schoolproject

Ook de resultaten van het door de schoolkinderen van de H. de Cockschool  en Tjitske Dijkstra verzorgd schoolproject hebben een plek in de expositie. 

Korting

Gedurende de expositieperiode is het boek bij ons met korting te verkrijgen. In de boekhandel  betaalt u € 12,50. Bij ons € 10,00. Daarmee heeft u dus de entreeprijs van de expositie al weer terugverdiend. 

Openingsactiviteiten op 29 april

Voorafgaand aan 5 mei was op 29 april de opening van de expositie en de boekpresentatie al een evenement op zich.  Bekijk hier de video die van die dag gemaakt is.

Sponsoren

Dank zij de bijdragen van diverse fondsen kon het programma van 29 april gratis worden aangeboden. Bekijk hier de lijst van sponsoren. 

 

Heel graag tot ziens bij onze expositie. We zijn open op zater- en zondagen van 11:00 tot 16:00 uur, in de periode van 5 mei tot en met 1 juli 2023.

Jaap Tuma

Stichting Ulrum 1834 (secr)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *