arm, rijk, ongelijk

Het is een rare tijd, hoor je soms. En het wordt steeds raarder. Het is niet meer te begrijpen wat ze daar in Den Haag aan het doen zijn.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

In 1789 begon in Frankijk de revolutie. De koning die niet door wetten gebonden was en geen verantwoording was verschuldigd (een absolute monarchie) werd aan de kant gezet.

Evenals de macht en privileges van adel en geestelijkheid. Liberté egalite fraternité was de leus. Vrijheid gelijkheid broederschap.

Hetzelfde speelde in Nederland. Lees verder “arm, rijk, ongelijk”