Conventikels

We zagen dat met de val van de landadel (Asinga) de collatierechten, het recht om een dominee te beroepen, in handen kwamen van de nieuwe elite; een groep van 14 vooraanstaande boeren. En dat er sociale onvrede heerste doordat deze heren-veertien niet tot nauwelijks aan de kerk verbonden waren. Maar deze sociale onvrede was niet de enige onvrede die heerste binnen de kerk… Lees verder “Conventikels”

Brainstormresultaten

In de vorige Ollerommer schreven we u dat wellicht een evenement voor Ulrum zou kunnen worden georganiseerd omtrent het dagelijkse leven van 1834, het jaar waarin de Afscheiding plaats vond.

Uit het overleg met de DBU adviesgroep op 20 mei bleek dat het idee ook daar gedragen wordt. Zoals eerder gemeld is het nadrukkelijk niet onze bedoeling in te gaan op de inhoudelijke geloofsbelevingen van toen en nu. Natuurlijk is het wel van belang de geschiedenis te kennen van hetgeen zich omtrent De Cock afspeelde. Lees verder “Brainstormresultaten”

Hoe het begon

Terroristische dreigingen in Ulrum

Soms valt opeens het kwartje; dan zie je het vanuit een ander perspectief!

Ik las recentelijk een stuk over de Afscheiding onder Hendrik de Cock, u allen wel bekend. En ik hoorde op de radio het spotje “In Nederland werken meer dan 200.000 professionals samen tegen terrorisme”. Ik las dat mensen van heinde en ver kwamen, te voet, per rijtuig, per schuit, zelfs uit Friesland en Drenthe. Meer dan 100 wagens en rijtuigen die een plaatsje zochten in Ulrum, mensen die er een reis van 10 uren te voet voor over hadden om dominee De Cock te horen preken. Lees verder “Hoe het begon”