arm, rijk, ongelijk

Het is een rare tijd, hoor je soms. En het wordt steeds raarder. Het is niet meer te begrijpen wat ze daar in Den Haag aan het doen zijn.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

In 1789 begon in Frankijk de revolutie. De koning die niet door wetten gebonden was en geen verantwoording was verschuldigd (een absolute monarchie) werd aan de kant gezet.

Evenals de macht en privileges van adel en geestelijkheid. Liberté egalite fraternité was de leus. Vrijheid gelijkheid broederschap.

Hetzelfde speelde in Nederland. Lees verder “arm, rijk, ongelijk”

Afscheid

Ulrum 1834 en de Afscheiding zijn nauw met elkaar verbonden. Zoals de trouwe lezers van deze rubriek ook hebben kunnen ervaren is Ulrum 1834 echter meer dan alleen de kerkelijke afscheiding. Ook over Teenstra en het leven in het algemeen rond die tijd is al veel aandacht besteed in diverse columns. Vroeger. Wat nooit weer komt. Zo zegt men vaak.

In memoriam

Een aantal weken geleden hebben we afscheid moeten nemen van Peter van den Burg. Van zijn taak als bestuurslid had hij al langere tijd afstand c.q. afscheid genomen. Lees verder “Afscheid”

Later

In de afgelopen Ollerommers hebben we u ingelicht over een komende  expositie over Marten Douwes Teenstra en zijn strijd voor de afschaffing van de slavernij.

Expositie en act verschoven naar 2023

We schreven in de vorige column dat de expo-periode was bepaald op 9 juli t/m 28 augustus 2022. Lees verder “Later”

Moeilijk

In de Ollerommer van februari vertelde ik u iets over onze expositie over Marten Douwes Teenstra en zijn strijd voor de afschaffing van de slavernij (abolitionisme).

Expositie en act

Inmiddels hebben we de expo-periode gezet op 9 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022 (*).

(*) is aangepast naar 2023, zie volgend artikel.

Op de startdatum zal tevens een een bijzonder openingsact plaats vinden. Een act waarin een levensgrote pop zich uit een muur met woorden vrijmaakt. Tevens muziek in de stijl van Java en Suriname, met marimba en Lees verder “Moeilijk”

Bitterzoet Erfgoed

In de vorige Ollerommer vertelde ik u iets over het komende project Bitterzoet Erfgoed. En dat we vanuit Ulrum 1834 in dat kader een expositie over Marten Douwes Teenstra willen opzetten.

Bitterzoet Erfgoed

In stad en ommeland wordt in de periode van 18 februari tot 12 september 2022 aandacht gegeven aan de afschaffing van de slavernij in 1863 c.q. 1873. Sommige deelnemers doen dit gedurende deze hele periode, anderen korter. Lees verder “Bitterzoet Erfgoed”