Later

In de afgelopen Ollerommers hebben we u ingelicht over een komende  expositie over Marten Douwes Teenstra en zijn strijd voor de afschaffing van de slavernij.

Expositie en act verschoven naar 2023

We schreven in de vorige column dat de expo-periode was bepaald op 9 juli t/m 28 augustus 2022. We schreven ook; “het kost wat moeite, maar dan heb je straks echt wat!”

Inmiddels zien we in dat het toch best nog wel veel vergt om het zo neer te zetten als we in gedachten hadden. Ook om de benodigde financiën en mankrachten te verkrijgen. De tijd begint te dringen en daarmee te stressen.

Dat willen we niet. Vrijwilligerswerk moet niet tot overspannen toestanden leiden. We hebben daarom besloten het te verschuiven naar een latere periode, zodat we nu in alle rust en eigen tijd dat kunnen doen wat leuk is en leuk moet blijven.

Doorzetters

Net op het moment dat we over uitstel spraken kwamen diverse toezeggingen van fondsen binnen. Die druk viel voor een groot deel weg. Ook de reactie dat ze het erg goed vinden dat iets dergelijks in een kleine plaats en met vrijwilligers wordt gedaan, gaf wel de nodige steun in de rug en extra energie. Een aanbod van een dorpsbewoner om vrijwilligers te zoeken deed ook goed.

Maar al met al, ook met de financiële rugdekking bleef er nog wel een organisatorisch probleem. De nog korte tijd en nog best veel te verrichten werk, maakten een besluit om het uit te stellen logisch en noodzakelijk.

Het wordt 2023 dus.

Op de achtergrond gaan we met enkele mensen door met het ontwikkelen van een boekje, het expositiemateriaal en de acts. En ik wil zelf ook weer wat met mijn roman over Teenstra aan de slag.

Bedankt

De diverse vrijwilligers hebben al bericht ontvangen. Maar ook langs deze weg nog dankzegging aan diegenen die zich al wel hadden opgegeven. We nemen contact op zodra uw inzet wenselijk is.

Voor wie alsnog zich wil opgeven voor volgend jaar; we zetten u graag op de lijst!

5 mei 2023 tot en met 1 juli 2023

We hebben nu qua expositieperiode gekozen voor de periode 5 mei t/m 1 juli 2023. Daarmee wordt bewustheid voor de vrijheid als extra accent meegenomen. De datum 5 mei zal u duidelijk zijn, de datum 1 juli is de dag waarop de kettingen van de slaven werden gebroken.

Ook die vrijheid was trouwens uitgesteld; op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft, maar de voormalige slaafgemaakten moesten nog 10 jaar blijven werken op de plantages.

En nee, uitstel is geen afstel. Zoals Teenstra al aangaf, en wat ook de titel van de expositie zal zijn, “En toch zal ik het boekske uitgeven!”

Doorwerking

De periode van de expositie valt met het verschuiven naar 2023 niet meer binnen het huidige project Bitterzoet Erfgoed, dat loopt van 18 februari 2022 tot 12 september 2022. Maar dat is geen probleem. Want het is juist de opzet van dat project om ook als basis te dienen voor toekomstige aandacht voor het slavernijverleden van Groningen. Waaraan wij dan dus een inzet tonen.

Bovendien zal 2023 juist het jaar zijn waarin ook vanuit overheidswege de echte afschaffing van de slavernij wordt herdacht. In 2020 al riepen GroenLinks en D66 op om 2023 tot herdenkingsjaar van de slavernij te maken. Dat voorstel werd door de Tweede Kamer aangenomen.  GroenLinks pleitte er tevens voor om Keti Koti tot een nationale feestdag te maken.

In september 2021 worstelde premier Rutte nog wel met de vraag of daarbij ook excuses van Nederland voor het slavernijverleden worden aangeboden.  

Slavernijverleden kerken

Binnen de raad van Kerken in Nederland is een netwerkgroep geïnstalleerd dat de viering van Keti Koti in 2023 wil aangrijpen als een moment van herdenking van de kerken. ‘Hoewel niet alle lidkerken van de Raad in het verleden met slavernij van doen hadden, zijn er ook nu nog diverse met slavernij samenhangende mechanismen die volop aan de orde zijn en de aandacht van onze kerken verdienen, zoals discriminatie, racisme, dominantie en uitbuiting’, aldus de website.

Slavernijverleden banken

In de Volkskrant lezen we op 3 mei 2022 het bericht dat de ING Bank een promovendus inschakelt om een onderzoek in te stellen naar haar slavernijverleden. Ook de Nederlandsche Bank en de ABN Amro deden dit al.  

Slavernijverleden steden

Al diverse steden hebben onderzoek gedaan of zijn daar mee bezig naar hun verbondenheid in het koloniale en slavernijverleden.  In 2022 in Groningen en Ommeland dus met het project Bitterzoet Erfgoed. Kijk op hun website of facebookpagina voor actuele info.

Actueel

Zoals ook al meermaals genoemd, in het boekje Sporen van het slavernijverleden in Groningen is ruim aandacht gegeven aan ‘onze’ Marten Douwes Teenstra.

We gaven al vaak aan dat de rol van Teenstra bij de afschaffing van de slavernij aandacht verdient. Hoe passend is  het toch dat overal om ons heen de aandacht voor het onderwerp groeiende is. De tijd is rijp om Teenstra de aandacht geven die hij verdiende voor zijn inzet.

Ook al wordt het nu een jaar later.   

 

Alsnog opgeven? We hebben nodig:

Meedenkers over hoe we het vormgeven.

Voorbereiders, opbouwers, opruimers.

Materialen regelen en transport.

Plaatsen reclameposters, bezorgen flyers.

Foto, film, facebook, website etc.

Gids(en) voor uitleg en rondleidingen.

Mensen (graag veel) bij kassa en koffie.

Techneut computer / geluid / verlichting.

Schoonmaak, hand en span diensten.

Misschien wel parkeerhulpen. J

 

Opgeven kan via [email protected] of bel mij even op 06-19500979.

Jaap Tuma

Bron: bitterzoeterfgoed.nl, raadvankerken.nl, volkskrant.nl, dossierkoninkrijksrelaties.nl,  d66.nl, groenlinks.nl, rtlnieuws.nl, nu.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *