Bitterzoet Erfgoed

In de vorige Ollerommer vertelde ik u iets over het komende project Bitterzoet Erfgoed. En dat we vanuit Ulrum 1834 in dat kader een expositie over Marten Douwes Teenstra willen opzetten.

Bitterzoet Erfgoed

In stad en ommeland wordt in de periode van 18 februari tot 12 september 2022 aandacht gegeven aan de afschaffing van de slavernij in 1863 c.q. 1873. Sommige deelnemers doen dit gedurende deze hele periode, anderen korter.

Marten Douwes Teenstra, die van 1834 tot zijn dood in 1864 hier in Ulrum woonde, blijkt één van de eerste voorstanders van afschaffing van de slavernij (abolitionisten) te zijn geweest. Hij stuurde minstens tien verzoekschriften naar de tweede Kamer, schreef boeken waarin hij voorbeelden gaf over de behandeling van slaafgemaakten, en ook – volledig nieuw in zijn tijd – dit zonder een blad voor de mond te nemen. In felle taal sprak en schreef hij hierover. Het werd hem niet dank aangenomen.

Dit wordt de titel van onze expositie (*). Het is gebaseerd op een uitspraak die tegen Teenstra werd gedaan in Suriname door de Gouvernements-Secretaris toen  hij 1833 het verhaal over de executie van de slaven Cojo, Mentor en Present publiceerde.

Hem zeggende dat hij de uitgave van zo’n brochure, vooral voor het moederland, als zeer ondoelmatig beschouwde, er bijvoegende: ‘gij, Negervriend! zult hierdoor eene vijandelijke daad tegen de Kolonie plegen, doch, wij zullen het u betaald zetten.’

Hulp gevraagd

Wat we gaan exposeren is al wel aardig duidelijk.  Naast de expositie zullen er ook andere leuke dingen worden gedaan. Daarover een volgende keer meer. Voor nu weer de vraag aan u of u wilt meehelpen.

Wat hebben we nodig?

Meedenkers over hoe we het vormgeven.

Voorbereiders, opbouwers, opruimers.

Materialen regelen en transport.

Plaatsen reclameborden, bezorgen flyers.

Foto, film, facebook, website etc.

Gids(en) voor uitleg en rondleidingen.

Mensen (graag veel) voor bij de kassa.

Techneut computer / geluid / verlichting.

Schoonmaak, hand en span diensten.

Misschien wel parkeerhulpen. 

Vooral ook kassapersoneel is gewenst. We zijn snel klaar als er 1 persoon is die dat elke dag wil doen, maar dat kent u wel. Dus als veel mensen zich opgeven om één of een paar keer te willen, lukt het ook. Vele handen maken licht werk.    

Opgeven graag via [email protected]

Maar mij bellen mag ook. 06-19500979

Jaap Tuma

(*) Na overleg is gekozen voor toch een andere titel. Zie het volgende artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *