Black Lives matter

Vanwege de komende opening van een museum over 1834, en het grootse evenement “Ulrum anno 1834” daar omheen,  – wat beide gepland staat voor 2022 – hebben we  de (bijna) maandelijkse columns weer opgepakt. Ik was al met een ander thema bezig, maar onderstaande bleek toch dusdanig actueel en toch ‘1834-achtig’ dat ik dat andere onderwerp even verschuif naar later.  

Protesten wegens dood George Floyd

Het zal u niet ontgaan zijn; in landen overal ter wereld wordt op grote schaal gedemonstreerd, tegen de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd… Lees verder “Black Lives matter”

M.D. Teenstra

Een fel tegenstander van dominee De Cock was Marten Douwes Teenstra. Via Marktplaats kon ik een boek bemachtigen waarin vier van zijn boeken in herdruk zijn uitgegeven [uitgeverij M.A. van Seijen, Leeuwarden 1973]. Een boek van ± 1000 pagina’s welke ik dan ook niet volledig gelezen heb. Maar in het boek staan ook specifieke verhalen over Ulrum, en deze zijn het vermelden hier zeker waard. Allereerst wat informatie wie Teenstra was… Lees verder “M.D. Teenstra”

soldaten naar Ulrum

In deel 8 lazen we dat, na het bezoek van ds Scholte uit Doeveren en de houding van de kerkelijke en wereldlijke overheden, De Cock begreep dat terugkaar  naar het oude geloof niet binnen de Hervormde kerk mogelijk was en afscheiden de enige optie was, hetgeen gebeurde op 14-10-1834. De zondag daarop kon De Cock, gehinderd door veldwachters, niet preken vanaf de preekstoel. Hij preekte vanaf de bank, ’s middags vanuit de pastorieschuur. Hoe zou dat de volgende zondag worden? Lees verder “soldaten naar Ulrum”

De afscheiding

In deel 6 lazen we dat De Cock op 19-12-1833 voor het dopen van kinderen buiten de gemeente op het matje werd geroepen bij het Classikaal Bestuur, maar veroordeeld werd voor een door hem geschreven brochure. En op 1-4-1834 door het Provinciaal Kerkbestuur werd geschorst zonder behoud van traktement, gevolgd op 29-5-1834 met definitieve ontzetting uit het ambt. De Synode bood hem nog een half jaar de tijd om zich te bezinnen, maar De Cock ondertekende niet. Op donderdag 9-10-1834 kwam De Cock zijn vriend en geestverwant dominee H.P. Scholte uit het Brabantse Doeveren naar Ulrum. Lees verder “De afscheiding”

de bekeerde De Cock

In deel 5 zagen we dat dominee Hendrik de Cock, toen hij in Ulrum stond, zich bekeerde tot de oude gereformeerde leer zoals die is vastgesteld op de synode van Dordrecht (1618-1619) en daarmee veel aanhangers trok. We lezen verder in het boek “Spanningen en Konflikten; Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834” van J.S. van Weerden (1967) … Lees verder “de bekeerde De Cock”