ieder zijn mening

Alweer zo’n maand waarin veel dingen spelen en al dan niet samenvallen.

Omvolkingstheorie

7 november 2022 in het nieuws (nu.nl). “De normalisering van de omvolkingstheorie is een zorgelijke ontwikkeling, vindt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De omvolkingstheorie stelt dat de westerse samenleving met een vooropgezet plan wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond.”

Een reactie van iemand in de rubriek NUjij: “In het Westen voelen veel mensen zich achtergelaten door een groeiende ongelijkheid. Sommigen voelen zich ongemakkelijk bij samenlevingen die etnisch, religieus en raciaal diverser zijn geworden. Er is een toenemend gevoel dat regeringen de publieke zorgen negeren. Wat opvalt aan het succes van het extreem-rechts is hoeveel ervan gebaseerd is op fantasie.”

 

Zwarte Piet

Op dezelfde dag 7-11-2022 in het het nieuws; Actie tegen Zwarte Piet in raadszaal Emmen, twaalf personen aangehouden.

Een reactie: “Zolang zwarte Piet niet verboden is mag een ieder zelf weten hoe hij het Sinterklaasfeest viert. Dat is je goed recht.”

 

Excuses kabinet voor slavernijverleden

NOS 18 oktober 2022; “Het kabinet gaat binnenkort namens Nederland excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Volgens de bronnen komt het besluit over de excuses volgende maand officieel naar buiten.

Het betekent niet dat er directe financiële compensatie komt voor de nazaten van tot slaaf gemaakten voor de schade uit het verleden. Wel wordt er 200 miljoen euro uitgetrokken voor een fonds waaruit projecten worden betaald voor een betere bewustwording van ons slavernijverleden. Het kabinet maakt ook 27 miljoen euro vrij voor een museum over slavernij.”

Een aantal reacties op facebook: Hoe gek zijn ze. Daar is wel opeens geld voor? En Groningers moeten wachten op vergoedingen voor de aardbevingsschades? En gedupeerden van de Toeslagenaffaire niet te vergeten.

Scholen Hogeland

Op 20-10-2022 een artikel in de Ommelander; “Een aantal scholen en culturele instellingen in Groningen werkt aan een educatieproject. Om het slavernijverleden van Groningen een vaste plek te geven in het voortgezet onderwijs gaan docenten uit het VMBO en VSO samen met educatie-medewerkers van culturele instellingen een bijzonder lesprogramma ontwikkelen. Deelnemende scholen nu zijn CSG Wessel Gansfort, de Erasmusschool en het Hogeland College.”

Qatar stadions

Volgens de Britse krant The Guardian zijn er sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 zeker 6.750 gastarbeiders omgekomen. Mensenrechtenorganisaties spreken van ‘openluchtgevangenissen’ waar slecht eten en weinig vergoeding de norm is.

De Volkskrant schreef op 1-11-2022:

“Fifa-baas Gianni Infantino houdt vol dat er slechts drie doden vielen bij de bouw van de WK-stadions. Het aantal doden varieert per berekening. […] In de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar heeft menigeen de neiging de dodentallen aan te passen aan het eigen gevoel van ongemak. En dan blijkt dat er nogal wat ‘frames’ zijn om uit te kiezen, van ‘de 6.500 van The Guardian’ en ‘de vijftig van de Internationale Arbeidsorganisatie’, tot ‘de drie van Infantino’ tot aan de ‘bij ons worden arbeidsmigranten ook uitgebuit’.

Ook volgens Infantino zijn er meer doden gevallen, maar ‘die zijn niet werk- of WK-gerelateerd’. Verder heeft de Fifa ‘haar verantwoordelijkheid genomen’ en ‘de nabestaanden van de drie gecompenseerd’.

En dan is er nóg een redenering, een waarbij het getal 6.500 niet wordt ontkend, maar ‘in perspectief wordt gezet.’ Ook deze redenering is populair onder degenen die het voor ‘Qatar’ opnemen: 6.500 doden over een periode van tien jaar wordt dan 650 per jaar, op een totaal van twee miljoen arbeidsmigranten oftewel nog geen 350 op een miljoen, ofwel 3,5 op de 10 duizend personen, gevolgd door de vraag of dat wel zo veel erger is dan in…, gevolgd door een land naar keuze. Het blijven echter 6.500 doden: zonen, neven, echtgenoten op zoek naar een ander leven, voor henzelf en hun naasten.”

Jumbo trekt tv-reclame terug

2-11-2022 Een WK-televisiereclame van supermarktketen Jumbo, waarin bouwvakkers en beroemdheden de polonaise lopen, zorgde op sociale media voor verontwaardigde reacties. Nog geen 24 uur later heeft Jumbo de reclame stopgezet.

„We realiseren ons dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest”, laat Jumbo weten.

Migratie door het dak

Dat schrijft De Telegraaf op 27 oktober 2022. ‘Ons land trekt iets té veel’. Uit CBS cijfers bleek dat van januari t/m september  zich 317.900 immigranten zich in Nederland hebben gevestigd, waarvan 97.000 wegens de oorlog in Oekraïne.

Uiteraard ook daarover veel meningen. Dat iedere gelukzoeker hierheen komt en meer rechten en inkomen krijgt dan de Nederlanders.

Zoutkamp, Afghanen

In het AD van 13-5-2022; “Veel verzet in Zoutkamp tegen opvang Afghanen. Afghaanse evacués die nu nog in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer in Groningen verblijven, gaan mogelijk naar het nabijgelegen dorp Zoutkamp. De gemeente Het Hogeland wil daar containerwoningen voor hen neerzetten, maar in het dorp is veel weerstand.”

RTV Noord 1-6-2022:

“De vijfhonderd Afghanen uit de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp worden opgevangen in Uithuizen en Winsum. De opvang van Afghaanse vluchtelingen in containerwoningen bij de ijsbaan in Zoutkamp gaat niet door. Reden: er is onvoldoende draagvlak in dat dorp.”

NB: de Afghanen zouden verhuizen voor 1 augustus, dat is 7 november geworden. Zie verderop.

Zoutkamp, asielzoekers

RTV Noord 10-9-2022:

“Inwoners van Zoutkamp hebben zorgen om de komst van 500 tot 700 asielzoekers naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Die locatie in de Marnewaard dient vanaf zaterdag als wachtkamer voor Ter Apel: vluchtelingen kunnen er enkele dagen terecht, voordat hun procedure in Nederland begint.”

RTV Noord 28-9-2022:

“Het COA heeft een verzoek ingediend om honderd extra mensen onderdak te bieden, maar burgemeester Bolding weigert dat omdat er volgens hem geen sprake is van een plotselinge verhoogde instroom van asielzoekers. Hij vindt dat andere gemeenten in ons land nu aan zet zijn.”

RTV Noord 14-10-2022:

“Asielzoekers uit de noodopvang in De Marnewaard zorgen in toenemende mate voor overlast in Zoutkamp. ‘Op zich zijn we niet tegen de asielzoekers’, benadrukt de voorzitter van Dorpsbelangen. ‘Van het grootste deel hebben we geen last. Het is een kleine groep die het verpest.’ Hij wijst op de Afghaanse evacués die tot eind deze maand nog verblijven in de kazerne in de Marnewaard, tegenover de nieuwe noodopvang: ‘Die mensen verblijven langere tijd hier. Ze doen hun best om te integreren. Als je ze tegenkomt in het dorp, zeggen ze ‘Moi!’ Mooi toch?’

RTV Noord 20-10-2022:

“De Zoutkamper supermarkt voert inmiddels een deurbeleid. Grote groepen mogen niet naar binnen, net zoals dat met de schooljeugd gebeurt.

De ervaringen met nieuwkomers zijn overigens niet alleen maar negatief, benadrukt Bergstra. ‘Het is maar net wie uit die bus stapt. De ene keer zijn het groepen die zich keurig gedragen, maar sommigen hebben ook andere plannen.’

Burgemeester Henk Jan Bolding erkende afgelopen weekend dat het ‘niet gaat zoals het zou moeten gaan in Zoutkamp’ en benadrukte er alles aan te doen om overlast te voorkomen.”

RTV Noord 24-10-2022

Flitsbezoek Geert Wilders aan Zoutkamp brengt 250 mensen op de been. “Ik heb al veel meegemaakt, maar bij het plaatsen van 1100 asielzoekers in dit dorp van 1200 man denk je echt: ‘Hoe verzin je het?’,” zei Geert Wilders (PVV) over asielcrisis bij bezoek Zoutkamp.

Sommige Zoutkampers waren blij met zijn bezoek, anderen betwijfelen of het iets oplevert voor het dorp.

Afghanen naar Winsum en Uithuizen

1-11-2022 Het Hogeland/nieuws; “Op zondag 6 en maandag 7 november 2022 verhuizen 500 Afghanen van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp naar tijdelijke woningen in Winsum en Uithuizen.

Een reactie van een Zoutkamper; “We hadden liever de Afghanen hier gehouden.”

Overwegingen

Absoluut, ieder heeft recht op zijn eigen mening. Of vallen ‘de’ reacties onder de noemer discriminatie? Zijn veel tegenstanders van allerlei zaken ‘fantasten’?  Moet Piet zwart blijven, zou het de kindertjes iets uitmaken? Mogen we onze kinderen niet vertellen over het slavernijverleden? Of mag dat niets kosten?

Ik  moest bij de duizend-tallen Qatar slachtoffers direct denken aan de 12.000 doden die waren gevallen bij de aanleg van de Grote Postweg op Java in 1808. Enerzijds door het harde werken door ondoorgaanbare gebieden, anderzijds door martelingen en executies onder gouverneur generaal Daendels als het niet snel genoeg ging.

Ik moest ook denken aan Teenstra als een strijder tegen allerlei ‘zaken’ waarvan anderen vonden dat het normaal was cq hij abnormaal was en dacht.

En, de migrantenpiek in Nederland is hoog, ja. Ik dacht ook, in Qatar waren 2 miljoen migranten. Mensen op zoek naar een ander leven, voor henzelf en hun naasten. 

Wat ik daar allemaal van vind? Ach, daar gaat het in deze rubriek niet om. Ik heb wel een mening, en u mag uw eigen mening hebben. Maar ik heb niet de wijsheid in pacht, ik weet niet wat de beste mening is.

Ik zie wel dat meningen in de loop der tijd veranderen. Misschien die van ons ook wel. 

In Marten Douwes Teenstra zijn tijd waren er  slechts enkele abolitionisten die vonden dat de slavernij moest worden afgeschaft. Nu zijn het gelukkig slechts enkelen die vinden dat de slavernij “beter” was.

Jaap Tuma

Bronnen: nu.nl, nos.nl, facebook, nrc.nl, ad.nl, rtvnoord.nl, hethogeland.nl, volkskrant.nl, telegraaf, ommelander courant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *