Print deze pagina

medewerkers, sponsoren, vrijwilligers

Medewerkers, Sponsoren en Vrijwilligers

Onderstaand bedrijven, instanties en personen hebben het project Ulrum Anno 1834 mogelijk gemaakt.

Staat uw naam er onverhoopt niet bij? Excuses maar ook dan; aan u oprechte dank!

Notaris Greven - stichtingsakte

DBU  - eerste vergaderkosten

Ver Groninger Dorpen - voorlichting fondsen en subsidies

Gemeente De Marne - startsubsidie

Rabobank - wandelroutes

Leve(n)de Dorpen (provincie + gemeente) - bijdrage Leader

Prins Bernhard Cultuurfonds - bijdrage Eigenheimer Fonds

Provincie Groningen  - BEPP subsidie scholenproject

Kooyenga Groep - sponsoring flyers

Harm vd Meulen - ontwerp logo + wandelroute + flyers, layout website

Peter de Boer - ontwerp website

Ferdi Kies - foto's website

Wim Meijering - actualiseren website

Peter v.d. Burg – P.r. en voorlichting / verhalen Ollerommer - Website

Jaap Tuma  - verhalen Ollerommer / Website

Bruna Steenbeek : coördinatie werkgroep- basis voorbereidingen 2009.

Jan van Duinen - sponsoring reclameborden

Merel Dorlandt - ontwerp reclameborden

Hans Vliegers – ontwerp ‘Klok’wandelroute

Ben Mulder – ontwerp sponsorenschild.

Luth - naambadges + fournituren

Tilman – tasjes

Pruim – tasjes

Kees van Straten – uitlenen van boeken

Dirk Dorlandt – Tentdoeken - Huifkar (decoratie markt )

Knol Vierhuizen - gebruik kraam

Koos Smidt, Noordhuis Leens - gebruik koetsen

Garage Koning - vervoer koetsen

Rietema, Van der Lei - gebruik stro

KunstStationC - project scholen

De heer De Jonge - schipper snik De Dieverdoatsie

Klaas Jan Dijkstra, Jan Huizenga, Jacqueline Zwart - aanlegplaats snik

Grunneger Daansers – dans 

‘d Olle muzikant’n - muziek

Muzikanten DOS – muziek

Deelnemers oude ambachtenmarkt - voor hun deelname

Deelnemers Mernedag - idem

Buurtvereniging d'Olle Kern - kleding en decor

Erven Van der Laan - oude wagenwielen etc

Bewoners Olle Kern e.a. - figurant 

Buurtvereniging Noorderstraat - gebruik borden soldaten

NH kerk, Ontmoetingcentrum, scholen - gebruik gebouwen incl materialen

Ina Stoter, Asingahof - maken soep

Anita Valkema - broodjes e.a.

Neptunus - vergaderruimte

Spar, Expoor, Bij de Kunstenaars, Watergeuzen, VVV's, NK kerk - verkoop wandelfolders 

Toeristische bedrijven - uitdeelposten flyers

Watergeuzen - aanlegplaats snik

Gemeente De Marne - vergunningen + gebruik borden etc

Beukema, Torringa,  Provincie - toestemming reclameborden

Dirk en Ido Stokroos - plaatsen reclameborden

Wietse Jager – oude jutten zakken

Jan Spriemsma – jutten zakken

Mevrouw Lammers e.a. - aanpassing oud papier route

Bremer en Bakker - aanpassen bedrijfsmatigheid

Jeugdsoos De Dump - op- en afbouw markt / toilet verzorging

Boukje Tuma, Geertje de Vries, Antje Pruim, Grietje Ritsema - bezorging koffie

Lida Kies, Liesbeth Rot, Tineke Tuma - bezorging soep en broodjes

Aafke van Hoorn – gids wandelroute

Meint de Jong – dorpsomroeper

Minko en Alie de Vries – Ulrumonline en foto’s

Diny Meinardi - verzorgen van ruim 80 kledingstukken

Boukje Tuma en Geertje Tol - haken van diverse mutsen

Jannes Russchen - coördinatie Mernedag

Trijn Beukema –  medewerker  Mernedag.

Baukje Haan - coördinatie scholenproject

Docenten basisschool H.deCock / Akkerwinde – uitvoering van projectweken / presentatie scholen

Ouders en helpende v schoolgaande kinderen  – het realiseren kinderkleding tijdens projectweken.

Dank ook aan de klankbord groep 2010:  Lida Kies/ Feddy vd. Veer/ Liesbeth Rot/ ds. Pieterman voor de voorbereidende / ondersteunende medewerking aan het Bestuur Ulrum 1834. 

En dank ook aan de partners van het bestuur en vrijwilligers; zonder hun steun kan en mag je niet een dergelijk evenement organiseren. Daarnaast een oprecht woord van spijt voor daar waar het organiseren meer tijd en aandacht heeft gevraagd dan wenselijk was voor partners en gezinsleden.Vorige pagina: Sponsoren Volgende pagina: Dank 2012