Print deze pagina

Dank 2012

Voor het welslagen van het evenement ‘Ulrum anno 1834’ op 7 juli 2012

worden de volgende vrijwilligers en sponsoren bedankt:

 - buurtvereniging Olle Kern

- buurtvereniging Noorderstraat

- alle soldaten, in ’t bijzonder de commandant  en de tamboer

- de dames die de kostuums hebben genaaid

- de heren die de geweren hebben gemaakt

- de dorpsomroeper, de veldwachters, en alle andere figuranten

- toneelgroep Ons Klubke, inclusief regisseuse

- Peter vd Burg en Harm Veldman, schrijver en vertaler van het toneelstuk

- paardensportvereniging Winnetou

- jury en helpers bij het ringsteken

- vereniging Rijden en Glijden

- ontvangstcomité Rijden en Glijden

- ontvangstcomité ambachtslieden

- allen die een kraam bemand hebben

- de vrijwillige kooplieden en ambachtslieden

- gidsen wandelroute

- de organisten

- de jonge muzikanten

- d’Olle Muzikant’n                                      

- de jeugdsoos

- de dames (en heer) van de catering  (klaarmaken en bezorging)

- de EHBO

- de opbouwploeg en afbouw-/opruimploeg (markt en reclameborden)

- Harm vd Meulen, posters en flyers

- Hervormde Kerk Ulrum, gebruik gebouwen

- firma Bakker Ulrum, gebruik ruimte en materialen

- de agrariërs waar stropakken en kisten konden worden geleend

- de agrariërs en Provincie Groningen op wiens grond reclameborden mochten staan

- Ubbens Leens, paletten

- Eringa kledingverhuur, hulp bij naaiwerk

- Peter Woddema, oude materialen

- Fam Dorlandt, schopstoel

- Museumboerderij Welgelegen Leens, oude boerenwagen (toneelspel)

- de fotografen, speciaal van UlrumOnline

- de klankbordgroep en bestuur van de Stichting Ulrum 1834 en hun partners

En allen die hierboven ontbreken en er toch hadden moeten staan.

We hebben ons in dit overzicht beperkt tot groepen van personen. Wanneer we ieder persoonlijk zouden benoemen gaat het om ruim 200 (!) mensen die een rol hebben gespeeld om het evenement Ulrum anno 1834 uitvoerbaar te maken.

Voor alle duidelijkheid, de volgorde in de opsomming zegt niets over de belangrijkheid. Aan iedereen, hoe groot of klein het aandeel ook, HEEL VEEL DANK.       

We zien jullie graag weer bij de volgende Ulrum anno 1834 in het jaar 2014! (exacte datum volgt nog)

En tenslotte, maar zeker niet ten minste, voor de financiële bijdrage dit jaar ook dank aan:

- gemeente  De Marne

- VSBfonds

- NAM

- Leve(n)de dorpen

- en iedereen die een geldelijke bijdrage heeft geleverd aan de deur, bij de kraam of via de bank.

Zeker ook zonder jullie was het evenement niet mogelijk geweest!!!

 

Het bestuur van de stichting Ulrum 1834Vorige pagina: medewerkers, sponsoren, vrijwilligers Volgende pagina: Contact