Print deze pagina

Sponsoren

Sponsoren

Zonder de financiële hulp van bedrijven, instanties, fondsen en particulieren is het organiseren van een evenement als Ulrum1834 ondenkbaar. Hieronder staan degenen die ons al geholpen hebben of hun steun hebben toegezegd. Mogen wij u ook binnenkort toevoegen?

 

 http://www.vsbfonds.nl/media/56971/vsbfonds-pay-off-rgb.jpg

VSBfonds

ontsluiten/toegankelijk maken van cultureel erfgoed + intensivering cultuurparticipatie (2012 + 2014)

www.vsbfonds.nl

 

 

 

Harm van der Meulen

Webdesign, ontwerp stichtingslogo en opmaak wandelfolder (2009)

Opmaak van posters en flyers (2010, 2012, 2013 en 2014)

Opmaak van snoepfolder, enquete en programma (2014)

Ontwerp Willem 1 Gulden (2014) 

www.bijdekunstenaars.nl

 

 

 

Eringa kledingverhuur, Opende

Ontwerp en hulp bij het maken van de soldatenuniformen (2012)

www.kledingverhuuur-eringa.nl

 

 

 

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV

Donatie 2012 + 2014

www.nam.nl

 

 


Eigenheimer Fonds

Geschiedenis van de Nederlandse cultuur / Cultureel erfgoed (2010 + 2014) 

www.cultuurfonds.nl

 

 

 

Rabobank Noordenveld West Groningen

Coöperatiefonds

Financiering Wandelroute door het Ulrum van 1834 (2010)

Bijdrage voor het evenement Ulrum anno 1834 (2014) 

www.rabobank.nl/nwg

 

 

 

Stimuleringssubsidie 

Promotie- en publiciteitsactiviteiten (2009)

Loket Leven(n)de Dorpen / Leader (2009 - 2014)

Incidentele subsidie (2012 en 2014)

www.demarne.nl

 

 

Budget Evenementen (2014)

Promotie Groningen

Groninger Uitburo en Marketing Groningen

www.hetverhaalvangroningen.nl

 

 

 

Loket Leve(n)de Dorpen

Leefbaarheid van het dorp

www.programmalandelijkgebied.nl

 

 


 

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Gezamenlijk project 2010 van de basisscholen De Akkerwinde en de H. de Cockschool

www.kunststationcultuur.nl

 

 

Kooyenga Beheer

Sponsoring flyers 2010 

www.kooyenga.nl 

 

 

 

Logo Dorpsbelangen Ulrum

DORPSBELANGEN ULRUM

Eerste vergaderkosten

www.ulrumonline.nl

 

 

Vereniging Groninger Dorpen

Voorlichting 2009, Fondsen en Subsidies

www.groningerdorpen.nl

 

 

Greven & Hilgen Netwerk Notarissen

Sponsoring stichtingsakte 2009

www.notarisgreven.nl

 Vorige pagina: EO uitzending Volgende pagina: medewerkers, sponsoren, vrijwilligers