Print deze pagina

Nieuwsarchief

15-07-2014

persbericht / info


Najaar 2014 is het 180 jaar geleden dat in Ulrum de Afscheiding onder leiding van ds. Hendrik de Cock plaatsvond. Voor de stichting ‘Ulrum 1834’ reden genoeg om een groot-opgezet evenement te organiseren. Het evenement is op zaterdag 20 september 2014, in het oude centrum van Ulrum, van 10.00 tot 16.00 uur.
Ingezonden door: ulrum1834

                                    Ulrum,  15 juli  2014

Ulrum anno 1834 op 20 september 2014

 

Dit jaar wordt in ons land ook aandacht besteed aan‘200 jaar Koninkrijk’. Bovendien staan de vele activiteiten die ontplooid worden in het kader van  Ulrum als ‘dorp van de toekomst in een krimpgebied’ volop in de belangstelling.Daarom is het motto op 20 september a.s.: ‘180 jaar Afscheiding, 200 Koninkrijk en … Ulrum’.

Sprekers en musici

De sprekers die op 20 september optreden in de historische hervormde kerk van Ulrum (ds. Klaas Pieterman uit Niekerk-De Marne, dr. Harm Veldman uit Zuidhorn en wethouder Herwil van Gelder van gemeente De Marne) zullen met hun verhaal aansluiten bij dat motto.

   Hun optredens worden afgewisseld met muziek. Het orgel wordt bespeeld door de Ulrumer organisten Chris de Vries en Riek van Meekeren. Organist en hoogleraar Orgelkunde aan de VU, Hans Fidom uit Houwerzijl, zal het orgel ook bespelen en daarbij een en ander vertellen.

   Bovendien treden andere musici op in de kerk die klassieke muziek ten gehore brengen, onder meer een strijkkwartet.

Op het podium, bij de kerk.

Driemaal die dag voert de Ulrumer toneelgezelschap ‘Ons Klubke’ het blijspel “Van liefde en afscheiding” op, in het Gronings. Dat gebeurt op een podium, buiten,bij de kerk. Ook dat wordt omlijst met muziek, van de “d’Olle Muzikant’n”.

   Op dat podium is ook een een paar keer een kledingshow van een groep van

het kostuummuseum “De Gouden leeuw” in Noordhorn te zien. Bovendien geven de Hogelandster Daansers er enige demo’s,

Infomarkt

In de tuinloods van Garage Bakker (ook bij de kerk) is die dag een infomarkt, waar verschillende instellingen, winkels en ook particulieren uit de regio laten zien wat ze te bieden hebben op het gebied van (regionale) geschiedenis en cultuur.

Ook in de loods: een presentatie van het project dat de lagere school in Ulrum (“Hendrik de Cock”) in verband met ‘Ulrum anno1834’heeft georganiseerd.

Oude Ambachten, ringsteken, soldaten en meer

Rond de kerk (H. de Cockstraat, Kerkstraat en grasveld Brugweg) is een ambachtenmarkt met een 40-tal kramen.

   Ook verzorgt rijvereniging “Winnetou” een ringsteekwedstrijd, in de Marktstraat.

Buurtvereniging “Olle kern” is, zoals altijd met de evenementen van ‘Ulrum1834’, ook weer actief. Niet alleen krijgt de oude dorpskern rond de hervormde kerk het aanzien van 1834, de vereniging leent ook (historisch) kinderspeelgoed uit.

   En vanzelfsprekend marcheert de,  inmiddels ook van de TV bekende, soldatengroep weer in authentieke uniformen door de straten van het dorp.

   Afgezien van de leden van de buurtvereniging wordt ook van andere Ulrumers verwacht dat ze weer in passende, 19e eeuwse kleding aanwezig zijn op 20 september. En gezien eerdere ervaringen zullen velen dat ook inderdaad doen.

 

Zoals gezegd, de voorbereidingen voor het evenement zijn in volle gang. Ongetwijfeld komen er nog aanvullingen en veranderingen. Via www.ulrum1834 kunnen  de vorderingen van een en ander worden gevolgd. Op die site zijn onder ‘foto’s’ tientallen opnamen te zien van diverse activiteiten waarmee de stichting sinds 2009 naar buiten is getreden. De foto’s geven meteen een aardige indruk van wat er op 20 september verwacht kan worden.

 De activiteiten zijn ook te volgen via http://www.facebook.com/ulrum1834

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Noot:

- Nadere informatie wordt ook verstrekt door Peter v.d. Burg, tel. 0595.402509

e-mail: petervandenburg@hetnet.nl

 Vorige pagina: Nieuws Volgende pagina: Agenda