Print deze pagina

Nieuwsarchief

08-10-2010

Eerste evenement Ulrum anno 1834 geslaagd!


Onder een prachtig zonnetje werd op zaterdag  25 september 2010 het eerste evenement Ulrum Anno 1834 gehouden.  Een verslag van die dag:

Ingezonden door: ulrum1834

Eerste evenement  Ulrum Anno 1834 zeer geslaagd.

Onder een prachtig zonnetje werd op zaterdag  25 september 2010 het eerste evenement Ulrum Anno 1834 gehouden.  Een verslag van die dag:

Al op tijd ’s ochtends om 8 uur maakt dorpsomroeper-voor-één-dag Meint de Jong de bewoners van de Olle Kern bekend met het evenement dat die dag in hun straten zou gebeuren. Niet dat ze dat niet wisten, want op vrijdag 24 september waren al de eerste voorbereidingen qua straatversiering gedaan door de buurtbewoners zelf en de vrijwilligers/helpers van de stichting. En de tent waarin de buurtvereniging ’s ochtends in het kader van de nationale burendag hun gezamenlijk ontbijt zou eten stond er al een paar dagen langer. De snik lag sinds donderdag in de haven, schipper Max de Jonge had al de nodige sterke verhalen kunnen uitwisselen met Jan Huizenga. Ook de schoolkinderen konden daar al over meepraten; op vrijdag kwamen ze allen in oude kledij op het schip. Dit nadat natuurlijk eerst groepsfoto’s waren gemaakt op de scholen. Niet alleen kon de schooljeugd de verhalen over de trekschuit van de heer De Jonge aanhoren, ze gingen als verrassing ook nog samen een stuk varen met de snik. Al twee weken lang waren de kinderen via een gezamenlijk schoolproject voorbereid op het leven van 1834, zoals dat op die zaterdag de 25e september zou worden uitgebeeld. Ook bij de gymuitvoeringen van DOS werden in die week de oefeningen gebaseerd op oude kinderspelen. De ouders hebben klompen gekocht voor de jeugd en veelal zichzelf en hebben zitten naaien of kleding op een andere manier geregeld. Oftewel, het dorp was klaar voor het evenement Ulrum Anno 1834.

25 september 2010
Om 10.00 start de historisch kring De Marne met lezingen in de Hervormde Kerk. Dominee Klaas Pieterman vertelt over de geschiedenis van het gebouw en het dorp Ulrum, doctor Harm Veldman – gepromoveerd op het leven en de theologie van Hendrik de Cock – gaat in op de theologische twist rond 1834 die tot de Afscheiding leidde. Daartussen vertelt en speelt Hans Fidom, hoogleraar kerkmuziek, over en op het kerkorgel van 1806 in de kerk.

In het Ontmoetingscentrum zijn inmiddels de tafels voor de 7e Mernedag ingericht. Deze markt wordt tweejaarlijks georganiseerd, dit jaar speciaal voor Ulrum Anno 1834 gericht op de geschiedenis van het dorp rond de Afscheiding. Totaal 17 standhouders stellen hun kennis en materialen beschikbaar voor het publiek.

Op straat, met name in de Olle Kern, is het al druk van mensen in oude kledij. De gehele buurtvereniging is aangekleed anno 1834, hier en daar uiteraard met enige tijdsverschil. Maar een kniesoor die daar op let; de sfeer is er. Elders in het dorp is het zoeken om een parkeerplekje, want door de wegwerkzaamheden aan de Leensterweg en Schapenweg is de doorstroming beperkt. Om de calamiteitenroute te kunnen garanderen was om die reden op de vrijdag nog besloten een parkeerverbod in te stellen op de Asingastraat. Niet ieder ziet het kennelijk, zodra er één auto geparkeerd staat, staat al gauw de hele straat vol.

Vier koffiedames zijn met een bolderkar onderweg om de standhouders en vrijwilligers van koffie te voorzien. Ze sjouwen heel wat af. Met dank aan Ina Stoter van Asingahof worden door een drietal andere dames soep en broodjes rondgebracht. De Grunneger Daansers eten ‘op de route’ in de school hun maaltijd alvorens ze daar op het schoolplein hun danskunsten vertonen. Op beide schoolpleinen zijn bovendien diverse oude kinderspelen die ieder kan uitproberen. Ook op het marktterrein van de Olle Kern kunnen de kinderen spelen en fietsen, wat overigens de een gemakkelijker afgaat dan de ander.

Op zowel de Hendrik de Cockschool als op De Akkerwinde kan het publiek kijken naar de door de Racende-Reporter-leerlingen gemaakte video, mevrouw Vroeger, interviews met enkele Ulrumers die vertellen over de historie van 1834 en vroeger in het algemeen, het Ot en Sien nieuws, een verslag van het uitstapje naar het museum en het project Kijk een huis.

In de straten van de Olle Kern staan 20 marktkramen opgesteld. Diverse oude ambachten worden uitgebeeld. Groenteboer Pruim lijkt - met een van het visserijmuseum geleende handkar - zijn waren aan de man te willen brengen, maar gaat vervolgens aan het bonen doppen en snijden. Hij krijgt vele geïnteresseerde blikken. Verderop in de straten staan een pottenbakker, nettenboeter, strovlechter, huisschilder, wever enzovoorts. Geuren van wafel- en poffertjeskraam worden afgewisseld met gebakken en gerookte vis. De smid maakt de hele tijd spijkers (nagels) voor de kinderen. Tegenover hem speelt een draaiorgeltje.
Ook op andere plaatsen staan muzikanten die een gezellige muzikale sfeer neerzetten. Daar waar wat gegeten kan worden zijn van stropakken zitjes gemaakt. Ook de tent van de Olle Kern biedt, nadat de bewoners daar hun ontbijt hebben afgesloten, een prettige plek voor het publiek om een kop koffie met arretjescake te halen. Of een schuilplek als eventjes een paar druppels regen het evenement lijken te willen verstoren. Maar gelukkig houdt de zon het vol.

In de haven dus de snik. De schipper biedt aan ook op die zaterdag wel een aantal vaarten te willen maken, zodat in allerijl een aangepast programma wordt meegedeeld door de dorpsomroeper. Elk vol uur vaart de snik uit. Helaas heeft niet ieder het meegekregen.

In de Noorderstraat staan zo’n 20 soldaten opgesteld - in 2009 al voor de straatversiering van destijds geschilderd en sindsdien dankbaar een aantal malen door de stichting gebruikt – tegen de lantaarnpalen van de straat. De organisatie heeft dit jaar de Noorderstraat nog niet bij het evenemententerrein betrokken. Het is de bedoeling dat de komende jaren het evenement stukje bij beetje groeit waarmee ook deze straat dan zal worden meegenomen op de route. Voor het volgende jaar staat een optocht met oude rijtuigen in de planning. Die zullen dan zeker langs de soldaten rijden, oftewel door de Noorderstraat. Nog later zullen de houten soldaten worden vervangen door echte historische soldatentroepen, inclusief musket. Ander plannen: de hele haven vol met trekschuiten, straattoneel, exposities, nog meer oude ambachten en nog meer figuranten. En dan in 2014 een totaalplaatje van al die dingen. We kunnen er haast niet op wachten.

 Vorige pagina: Nieuws Volgende pagina: Agenda