Print deze pagina

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via e-mail; ulrum1834@gmail.com
en/of met het bestuur van de stichting Ulrum 1834:

Voorzitter/Penningmeester;
de heer B.B.  (Ben) Mulder
Klaas Luidensstraat 8
9971 AN  Ulrum
T 0595-402045 of 06-13736147

Secretaris;
de heer J. (Jaap) Tuma
Noorderstraat 18
9971 AC  Ulrum
T  0595-402566 of 06-19500979

Voorlichting/PR *
De heer P. (Peter) v.d. Burg
Elensterweg 2
9971 BB  Ulrum
T 0595-402509 of 06-12674989 *

* Wegens medische omstandigheden is het voorlichtingstelefoonnummer tijdelijk 06-19500979 (Jaap Tuma). 

Bankrekening (IBAN): NL60 RABO 0156 0348 24  t.n.v. Stichting Ulrum 1834

KvK inschrijfnummer: 01146897

Bekijk ons ook op www.facebook.com/ulrum1834Vorige pagina: Dank 2012